Liigu peamenüüsse Liigu sisu algusesse

Active Citizens Fund Eestis

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kahe veebinari materjalid nüüd üleval

12.08.2019

Augustis toimuvad eesti ja vene keeles seminarid, mis aitavad taotluste kirjutajaid indikaatorite seadmises, mõju mõõtmises ja argumenteerimises. ACFi esimese vooru tähtaeg on 21.08.

Active Citizens Fundi avaüritus 20. mail 2019

20. mail toimus Tallinnas Aktiivsete Kodanike Fondi avaüritus, kus tutvustasime uut toetusvõimalust Eesti vabaühendustele. Sõna said Norra saatkonna ajutine asjur Ole Øveraas, Avatud Eesti...

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu lehe päisesse