Active Citizens Fund Eestis

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Aktiivsete Kodanike Fond käis Kuku raadios

30.05.2019

Avatud Eesti Fondi iganädalases Kuku raadio saates rääkisid AEFi kommunikatsioonijuhile Mari Roonemaale Norra ja EMP majanduspiirkonna toetustest,…


ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.