Liigu peamenüüsse Liigu sisu algusesse

Aktiivsete Kodanike Fond Eestis

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kutsume osalema Aktiivsete Kodanike Päevadel 2022!

26.05.2022

Kutsume osalema vabaühenduste võimekuse tõstmise programmis nimega Active Citizens Days 2022 (ACD 2022). Tegemist on iga-aastase üritusega, mida korraldavad Norra Helsingi Komitee ja Aktiivsete…

Taking the pulse on the Active Citizens Fund – the Fund Operators Meeting 2021


Video käivitamisel laetakse väline meedia ja YouTube saadab teile küpsiseid!
Nõustu ja vaata Nõustu ka edaspidi ja vaata
×

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu lehe päisesse