Programmist

Kahepoolne koostöö

Kõnealuse programmi üks prioriteete on koostöövõrgustikena tegutsemise, teadmiste-kogemuste vahetamise ja tulemuste jagamise kaudu tugevdada Eesti vabaühenduste ja doonorriikidest pärit üksuste vahelisi suhteid ning suurendada nende vastastikust mõistmist. Koostöös Norra Helsingi Komiteega ja Islandi Inimõiguste Keskusega aitame võimaluste piires leida doonorriikidest partnereid.

Programmi raames korraldatakse erinevaid üritusi ja konkursse partnerite leidmiseks ja koostöövõrgustike loomiseks.

Doonorpartnerlusprojektid, st projektid, mis viiakse ellu tihedas koostöös projektipartneri(te)ga, kelle peamiseks asukohaks on üks doonorriikidest, st kas Island, Liechtenstein või Norra saavad hindamisel lisapunkte. Edukatel doonorpartnerlusprojektidel on kahepoolsete tegevuste edendamiseks võimalik projekti elluviimise ajal taotleda lisatoetust. Täpsem teave nende võimaluste kohta avaldatakse hiljem, projekti elluviimise etapis.

Kui olete huvitatud partnerite leidmisest soovitame tutvuda Aktiivsete Kodanike Fondi vabaühenduste andmebaasiga (Active Citizens Fund database). Sealt on võimalik otsida võimalikke partnerorganisatsioone Norras ja teistes kasusaaja riikides, samuti registreerida oma organisatsioon kui partnerlusest huvitatu. Registreerimine on vabatahtlik ja tasuta.

Andmebaas Islandi organisatsioonidest (PDF)