Päevakajaline

Active Citizens Fundi avaüritus 20. mail 2019

20. mail toimus Tallinnas Aktiivsete Kodanike Fondi avaüritus, kus tutvustasime uut toetusvõimalust Eesti vabaühendustele. Sõna said Norra saatkonna ajutine asjur Ole Øveraas, Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam, Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf. Inspiratsiooni- ja kogemuslugusid jagasid ajakirjanik Maris Hellrand, kliimaaktivist Kristin Siil, demokraatiaedendaja Martin A. Noorkõiv ja puuetega inimeste eestkõneleja Anneli Habicht. Aktiivsete Kodanike Fondi tööd tutvustas detailsemalt programmimeeskond eesotsas ACFi Eesti programmi juhi Katrin Enno, koordinaator Ksenia Gutnitšenko ja koolituse ja tugiteenuste eest vastutava Inna Laanmetsaga. Fotod: Aron Urb