ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.