Liigu peamenüüsse Liigu alammenüüsse Liigu sisu algusesse

Taotlusvoorud

Perioodil 2019 – 2022 toimub kokku 7 avatud projektikonkurssi:

Kolm taotlusvooru strateegilistele projektidele, mille raames saab taotleda toetust keskmise suurusega ja suurprojektidele, mille eesmärkideks on:

  • Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus;
  • Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele; või
  • Haavatavate rühmade suurem mõjujõud;

Kolm avatud taotlusvooru vabaühenduste tegutsemisvõimekust suurendavatele projektidele.

Listaks toimub üks avatud taotlusvoor tegevustoetustele, mille eesmärgiks on toetada teatud tulemusvaldkondades tegutsevate keskmise suurusega huvikaitseorganisatsioone nende strateegliste eesmärkide saavutamisel, samuti tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse tõstmisel.

 

NB! Aktiivsete Kodanike Fondi kõik seitse taotlusvooru on nüüdseks lõppenud!

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu alammenüüsse Liigu lehe päisesse