Päevakajaline

Aktiivsete Kodanike Fond tegi teatavaks uute projektide elluviijad

Avatud Eesti Fond avaldas Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi II vooru tulemused. Kokku laekus vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks mõeldud taotlusvooru 52 projekti kogusummas 921 454 eurot. Viieteistkümne algatuse vahel läks jagamisele 250 000 eurot.

Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kes tegutsevad demokraatia, inimõiguste, sotsiaalse õigluse, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonna edendamisel.

Toetatud projektid on sisult mitmekesised: Eestimaa Looduse Fond keskendub kohalike kogukondade ja omavalitsuste jõustamisele metsa asjus kaasa rääkimiseks; Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing hakkab tegelema 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamisega; Eesti Külaliikumise Kodukant projekt aitab tõsta maakogukondade elujõulisust ja luua tugevamaid sildu kogukondade ja maaomavalitsuste vahel; MTÜ Oma Tuba tegeleb veebiväljaande Feministeerium watchdog'i rolli arendamisega uuriva ajakirjanduse abil. Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine kaasab noori strateegiliselt, et aidata kaasa paremale huvikaitsetööle; Sotsiaalse Innovatsiooni Labor tõstab tegutsemisvõimekust nn nurjatute probleemide (wicked problems) lahendamisel ehk mitme osapoolega koostööprotsesside juhtimisel ja koosloome metoodika levitamisel. 

Kagu-Eesti MTÜ Postitee hakkab välja  töötama koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni; Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis soovib avada DD Akadeemia noorte arengu- ja liidriprogrammi kestlikult kõikides Balti riikides. Projektide täisnimekirja koos summade ning projektide lühikirjeldustega leiab Aktiivsete Kodanike Fondi koduleheküljelt https://acf.ee/toetatud-projektid 

Norra Saatkonna asjur Ole Øveraas avaldas heameelt, et Norral on võimalik keerulistel aegadel Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu kodanikuühiskonda toetada. “On väga oluline, et need organisatsioonid aitavad hoida ja luua sotsiaalset sidusust ka siis, kui inimesed ei pruugi saada silmast silma kohtuda,” ütles Øveraas. 

“Eelmise aasta detsembris lõppenud toetusvooru eesmärk oli vabaühenduste võimekuse tõstmine, mis on nii kohalikku kui globaalset konteksti arvestades praegu äärmiselt oluline,” lausus Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Ta lisas, et huvikaitse-, kommunikatsiooni-  ja strateegilise kaasamise vallas on kestlik rahastus ühendustele hädavajalik. “Seda eriti praeguse koroonapandeemia olukorras, mis tekitab määramatust ka niigi hapra rahastusega vabakonnale,” märkis Hellam. 

Uut taotlusvooru on oodata 2020. aasta II pooles. Fondi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee  
+372 555 63 398