Liigu peamenüüsse Liigu sisu algusesse

Aktiivsete Kodanike Fondi esimesed toetusesaajad on selgunud

28.11.2019

Täna tegi Avatud Eesti Fond teatavaks Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi esimesed toetusesaajad ja -summad.

Esimesse, 21. augustil lõppenud 1,100,000 EUR mahuga taotlusvooru laekus 58 projekti. Oodatud olid avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste keskmise suurusega ning suurprojektid, mille eesmärgiks on tugevam demokraatlik kultuur ja suurenenud kodanikuteadlikkus, laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele ning haavatavate rühmade suurem mõjujõud. 

Toetati näiteks ületarbimise vähendamisele suunatud Teeme Ära SA projekti Rohetiiger, Arvamusfestivali koos vabaühenduste arutelulabori ning noorte demokraatiatrennidega, vaimse tervise teemadega tegelevat MTÜd Peaasjad ning nende tegevuse laienemist venekeelsele kogukonnale, MTÜd Korruptsioonivaba Eesti väärkäitumisest teatamise ja vilepuhujate kaitse edendamisel, mitut erinevat naiste ja haavatavate gruppide inimõigustega seotud projekti, erivajadusega inimesi kaasavaid algatusi jpt. Kokku otsustati toetada 17 projekti, mis kõik kestavad 18-24 kuud.

Projektide täisnimekirja koos summade ning projektide lühikirjeldustega leiab fondi koduleheküljelt https://acf.ee/toetatud-projektid

Et Aktiivsete Kodanike Fond soodustab kahepoolset koostööd doonorriikidega, said projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega, hindamisel lisapunkte. Norra Saatkonna asjur Ole Øveraas avaldas heameelt, et suur hulk ühiskonnale vajalikke ettevõtmisi saavad uue hoo sisse. “Norra on olnud Eesti vabaühenduste usaldusväärne toetaja juba alates 2007. aastast ja jätkab seda kindlasti ka järgmistel aastatel. Vajadus tugevdada vastutustundlikke organisatsioone ja kaitsta haavatavaid gruppe ühiskonnas on endiselt oluline nii Eestile kui Norrale.”
Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam rõhutas, et Eesti vabaühendused hindavad Norra, Islandi ja Liechtensteini toetust kõrgelt. 
“Tegusad vabaühendused ja kõrge kodanikukultuur on uuendusmeelse ühiskonna aluseks. Seetõttu vajame praegu süsteemseid, läbipaistvaid, vabakonna võimekuse tõstmisele ja demokraatlike väärtuste edendamisele suunatud rahastusvõimalusi rohkem kui kunagi varem,“ märkis Hellam. 

Hetkel on käimas Aktiivsete Kodanike Fondi teine, väikeprojektidele suunatud taotlusvoor, mille projektide esitamise tähtaeg on 9. detsembril. Kogu programmi info leiab www.acf.ee kodulehelt. Fondi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee
+372 555 63 398

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu lehe päisesse