Päevakajaline

KANDIDEERI: Aktiivsete Kodanike Päevad ACTIVE CITIZENS 4 HUMAN RIGHTS

Aktiivsete Kodanike Fond kutsub kandideerima osalemiseks 2021. aasta Aktiivsete Kodanike Päevadel ACTIVE CITIZENS 4 HUMAN RIGHTS

Aktiivsete Kodanike Päevad (Active Citizens Days) on üritustesari, mida korraldab Aktiivsete Kodanike Fondi raames Norra Helsingi Komitee.

2021. aasta Aktiivsete Kodanike Päevade „Active Citizens 4 Human Rights“ eesmärk on tõsta inimõigustega tegelevate vabaühenduste võimekust. Programmis osalevad vabaühendused saavad vahetada praktilisi kogemusi, luua otsekontakte ja võrgustikke, mille raames edaspidi infot, teadmisi ja kogemusi jagada jne. Programmi on osalema kutsutud kokku 50 vabaühendust nii Norrast kui kõigist teistest Aktiivsete Kodanike Fondi abisaajariikidest1.

Covid-19 pandeemia tõttu toimuvad 2021. aasta Aktiivsete Kodanike Päevad suuremas osas online-kohtumiste vormis, v.a. programmi lõpuüritus, mis leiab aset Oslos septembris või oktoobris 2021.

Igakuiselt toimuvatel kohtumistel vahetatakse praktilisi kogemusi ja arutletakse erinevatel teemadel nagu toetajaskonna laiendamine, kampaaniate korraldamine; arutletakse, kuidas tegutseda kriisiolukorras jne. Osalejatel on võimalus luua otsekontakte ja võrgustikke, mille raames edaspidi infot, teadmisi ja kogemusi jagada, arutada võimalike tulevaste ühisprojektide või algatuste üle jne. Programmis osalejatelt eeldatakse aktiivset panustamist, iseseisva töö tegemist ning programmi lõpuüritusel osalemist septembris/oktoobrist Oslos. Programmi töökeel on inglise keel.

Aktiivsete Kodanike Fond toetab kuni kolme Eesti vabaühenduse2 esindaja osavõttu nimetatud programmist. Osaleja vastutab ise selle eest, et tal on olemas online-kohtumiste jaoks vajalikud vahendid ja internetiühendus. Programmi lõpuüritusel osalemisega seotud kulud katab Aktiivsete Kodanike Fond.

Kandideerimiseks tuleb saata järgmised digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile acf@oef.org.ee hiljemalt 22. veebruaril 2021.a. kell 23:59 Eesti aja järgi:

  • taotlusvorm

  • vabaühenduse esindaja (osaleja) ingliskeelne motivatsioonikiri (kuni 1 lk) koos põhjendusega, miks soovitakse programmis osaleda ja kuidas saadud teadmisi, kogemusi ja kontakte soovitakse edaspidi kasutada

  • vabaühenduse esindaja (osaleja) CV

Valiku tegemisel eelistatakse kohalikul tasandil tegutsevaid või vähesema tegutsemiskogemusega vabaühendusi.

Tutvu ka pikema Aktiivsete Kodanike Päevade kirjeldusega; samal lingil on ka orienteeruv ajakava.  

Taotlusvormi leiad SIIT. 

Lisainfo:
Katrin Enno
Avatud Eesti Fond
Tel 502 5301
e-mail katrin@oef.org.ee

1 Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari

2 Vabaühendus peab vastama Aktiivsete Kodanike Fondi „Juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele“ p. 5.1 toodud taotleja abikõlblikkuse nõuetele