Liigu peamenüüsse Liigu sisu algusesse

Kutsume osalema Aktiivsete Kodanike Päevadel 2022!

26.05.2022

Kutsume osalema vabaühenduste võimekuse tõstmise programmis nimega Active Citizens Days 2022 (ACD 2022). Tegemist on iga-aastase üritusega, mida korraldavad Norra Helsingi Komitee ja Aktiivsete Kodanike Fondi erinevate riikide fondioperaatorid – sel aastal Poola. Kandideerimine on lihtne!

Kutsume osalema vabaühenduste võimekuse tõstmise programmis nimega Active Citizens Days 2022 (ACD 2022). Tegemist on iga-aastase üritusega, mida korraldavad Norra Helsingi Komitee ja Aktiivsete Kodanike Fondi erinevate riikide fondioperaatorid – sel aastal Poola. Kandideerimine on lihtne!

CD 2022 teemaks on sotsiaalse sidususe huvikaitse: strateegiad ja tööriistad (Advocacy for social inclusion: strategies and tools). Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu sisserändajate ning pagulase taustaga inimeste ühiskonda lõimimisele. Programm on suunatud vabaühenduste esindajatele Aktiivsete Kodanike Fondist toetatud riikidest (sealhulgas Eestist  ja veel 14 riigist) ja Norrast, kes tegutsevad sotsiaalse sidususe ja haavatavate rühmade toetamise valdkonnas .

ACD 2022 programm koosneb kokku kolmest veebikohtumisest (üks juunis ja kaks septembris 2022) ning kokkuvõtvast üritusest Norra pealinnas Oslos 10.–12. oktoobril 2022. Programmis osalemine on tasuta. Kõik korralduskulud, sh reisi ja majutuse Oslos kohapeal toimuva ürituse jaoks katavad Aktiivsete Kodanike Fondi fondioperaatorid ehk Eestis Avatud Eesti Fond.


Mis on programmi eesmärk?
2022. aasta Aktiivsete Kodanike Päevade eesmärk on pakkuda vabaühendustele Aktiivsete Kodanike Fondi toetatavatest riikidest (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia) ja Norrast (Aktiivsete Kodanike Fondi doonorriik) võimalust tulla kokku ja üksteiselt õppida. Ühendused saavad vahetada kogemusi ja arutleda oma tööalaste väljakutsete üle, mis on seotud kohalike/rohujuuretasandi inimõigusorganisatsioonide võimekuse tõstmisega.


Programmi oodatavad  tulemused on järgmised:
- perspektiivide avardamine sotsiaalse sidususega seotud väljakutsetes ja vabaühenduste abistav roll;
- teadlikkuse tõstmine erinevatest strateegiatest, mida organisatsioonid oma huvikaitsetegevustes kasutavad;
- kontaktide ja koostöö loomine osalevate organisatsioonide vahel, sealhulgas võimalikud tulevased partnerlussuhted.

ACD 2022 peateemast
Selle aasta programmi peateemaks on sotsiaalse sidususe huvikaitse: strateegiad ja vahendid. Erilise tähelepanu all on sisserändajate ning pagulase taustaga inimeste lõimumine.
Meie praegust aega defineerivad katastroofid ja tülid – olgu selleks sõda, elanikkonna massiline liikumine, loodusõnnetused, pandeemia või sotsiaalsed ja majanduslikud lõhed. Vabaühendused peaksid olema valmis kõige haavatavamate ühiskonnagruppide tõhusaks toetamiseks - mitte ainult juurdepääsu eest kvaliteetsetele avalikele teenustele, vaid ka õiglasema ja väärtuspõhise poliitika eest.

Mis on kavas?
2022. aasta Aktiivsete Kodanike Päevadel osalemine eeldab kõigi osalema valitud ühenduste kaasalöömist:

  1. Kolmel veebikohtumisel (sissejuhatav koosolek 22. juunil ja 2 veebitöötuba 12. septembril ja 26. septembril 2022). Iga kohtumine toimub tööajal (täpne aeg TBC, kuid tööajavahemikus 9.00-17.00) ning sisaldab ettekandeid ja töörühmi ning kestab umbes  3 tundi (koos vaheaegadega),
  2. Füüsiline kohtumine Oslos (10.–12. oktoober 2022)

    Lisaks kohtumistele osalemisele saab igaüks ka individuaalsed ülesanded kodutööna enne töötubasid.


Kes saavad osaleda? 
Igast riigist on osalejatele ette nähtud kokku 3 kohta, mis on avatud inimõiguste ja sotsiaalse sidususe valdkonnas tegutsevatele vabaühendustele. Selle konkursikutse raames saab esitada ainult ühe taotluse organisatsiooni kohta.

 

Eelisjärjekorras osalevad taotlejad, kes esindavad organisatsioone, kes:
- on vähem kogenud või alles hiljuti alustanud oma huvikaitsetegevust;
- on Aktiivsete Kodanike Fondi programmi projektide elluviijad oma riigis;
- on tegevad Aktiivsete Kodanike Fondi tulemusvaldkondades (tugevam demokraatlik kultuur, laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele, haavatavate rühmade võimestamine).


Mida osalejatelt oodatakse?
Kuna programmi töökeeleks on inglise keel, on eelduseks hea ingliskeelne suuline ja kirjalik suhtlusoskus.
Lisaks oodatakse, et osaletakse aktiivselt kõikidel ülalloetletud veebikoosolekutel ja kohtumisel Oslos. Eelduseks on ka üldine soov õppida ja jagada oma kogemusi rahvusvahelises keskkonnas.


Kes on korraldaja? Kas osalemine on tasuta? Kes programmi rahastab?
Programmi peakorraldajaks on Norra Helsingi Komitee koostöös Aktiivsete Kodanike Fondi Poola fondioperaatoritega. Programmis osalemine on tasuta. Oslo reisi kulud katab iga riigi Aktiivsete Kodanike Fond, samas kui kõik veebikoolituste ja kohapealse kohtumise kulud katavad korraldajad.


Kuidas kandideerida?
Kandideerimiseks tuleb saata järgmised digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile katrin@oef.org.ee hiljemalt 6. juunil 2022.a. kell 12:00 Eesti aja järgi:

- taotlusvorm
- vabaühenduse esindaja (osaleja) ingliskeelne motivatsioonikiri (kuni 1 lk) koos põhjendusega, miks soovitakse ACF-i päevadel osaleda ja kuidas saadud teadmisi, kogemusi ja kontakte soovitakse edaspidi kasutada
- vabaühenduse esindaja (osaleja) CV

 

Lisainfo:
Katrin Enno
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi juht 
502 5301
katrin@oef.org.ee

 

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu lehe päisesse