Päevakajaline

NB! Info projektide elluviijatele seoses koroonaviiruse põhjustatud eriolukorraga

Seoses koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra väljakuulutamisega riigis soovime täpsustada ACF-i toetusel elluviidavate projektide tegevusjuhiseid:

  • Kulutused tegevustele, mida te ei saanud teha koroonaviiruse põhjustatud ettenägematute asjaolude ja erakorralise olukorra tõttu, on siiski abikõlbulikud, kui sellega seotud kulusid ei olnud mingil viisil võimalik vältida või kindlustuse abil katta. Mis need on? Näiteks ürituste läbiviimiseks broneeritud ruumide kulu, sõidupiletid, hotellide broneeringud jms. kulu, mida tegevuste ära jäämisel ei hüvitata. Siin peetakse eelkõige silmas juba enne eriolukorra väljakuulutamist tehtud ja kokkulepitud kulutusi, mida ei ole enam võimalik tagasi pöörata.
  • Siiski, saades teada ürituste või muude tegevuste ära jäämisest, tuleb võtta kiiresti tarvitusele meetmed võimaliku kahju minimeerimiseks, tühistades oma broneeringud ja taotledes ettemakstud kulutuste hüvitamist teenuse müüjalt või kindlustuselt.
  • Juhul, kui ülalmainitud kulutusi ei ole siiski võimalik vältida, peavad kõik tekkinud kulud olema korrektselt dokumenteeritud, sealhulgas on oluline säilitada ja hiljem vahearuandega koos esitada ka kirjavahetus ära jäänud ürituse või reisi tühistamise kohta. Otsustades ise oma ürituse toimumine edasi lükata või ära jätta, lisage ka põhjendus.
  • Samas, tänase eriolukorra tingimustes vältige broneeringuid ja kokkuleppeid, mis eeldavad (ette)makseid, mida ei ole võimalik sündmuse ära jäämisel tagasi saada. Kui võtate teadlikult selliseid riske, peate arvestama, et need kulud ei ole sündmuse ära jäämisel projekti jaoks abikõlblikud ning tuleb hüvitada omadest vahenditest.

Vastame heal meelel kõigile küsimustele ja oleme nõuga abiks!

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko,

Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
e-post:  
telefon: +372 555 63 398

Katrin Enno,
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi juht
e-post: