Päevakajaline

Ootame pakkumisi Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamiseks

Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga on viimase viie aasta jooksul vahendanud ACFi ehk Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi kokku üle 6 miljoni euro Eesti kodanikuühiskonna tugevdamiseks. Nüüd on aeg sellele etapile joon alla tõmmata lõpphindamisega, milleks otsime lähteülesannet hästi mõistvat kompetentset partnerit.

Hindamise eesmärk on uurida Aktiivsete Kodanike Fondi asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust, arvestades kavandatud eesmärke, ajakava ning EMP ja Norra toetuste finantsraamistiku võimalusi ja piiranguid.

Hindamise käigus analüüsitakse kuue avatud projektikonkursi struktuuri ning valitud projektide ja nende tulemuste panust üldeesmärkide saavutamisse Eestis. Hindamine hõlmab ka probleeme, millega on kokku puutunud projekti elluviijad ja fondioperaator programmi ja toetuste haldamisel.
Hindamisel võetakse arvesse projekti elluviijate, partnerite, sihtrühmade ja kasusaajate seisukohti.
Hindamine esitab üldanalüüsi programmi tasandil, keskendudes sellele, a) kuidas programm peaks olema kavandatud, et vastata kodanikuühiskonna praegustele ja tulevastele vajadustele ning b) millised elemendid on asjakohased, tõhusad ja tulemuslikud ja c) millised elemendid olid vähem asjakohased, tõhusad ja tulemuslikud.

Hindamisel julgustatakse kaasama väliseksperte, kellel on põhjendatud arvamus kodanikuühiskonna rolli, potentsiaali ja vajaduste osas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2024 kell 23.59. Hindamine peab olema lõpule viidud 2024. aasta mais.

Täpse lähteülesande ja lisainfo saamiseks palume võtta ühendust Inna Laanmetsaga aadressil inna@heakodanik.ee