Päevakajaline

#OurStories: Teeme demokraatia jälle suureks: 30 noort aktivisti üle maailma on nüüd koolitatud demokraatia kaitsjad.

Demokraatia on ohus üle kogu maailma, mistõttu on selle kaitsjate vajadus äärmiselt oluline. Eesti tehnoloogia vabaühendus Citizen OS käivitas kümnekuulise arenguprogrammi Demokraatia Kaitsjate Kiirendi. Programmi eesmärk on võimestada kodanikuühiskonna aktiviste üle maailma, et võidelda üheskoos demokraatia ohtude vastu.

Praktilises programmis õppisid osalejad, kuidas kavandada ja ellu viia kodanike kaasamise projekte ning harjutada osalusjuhtimise oskusi – nii reaalsete projektide käivitamise kui ka projektiideede väljatöötamise kaudu. Kogu kümnekuuline õppimisprotsess toetasid mentorid ja juhendajad. 

Projektide teemad hõlmasid muu hulgas naiste õigusi, puuetega inimeste ligipääsu ühistranspordile, kliimamuutusi ja meediaharidust. Demokraatia Kaitsjate Kiirendi programmi kandideeris 27 riigist kokku 88 inimest, 20 riigist valiti välja 44 osalejat ja programmi läbis edukalt 30 aktivisti.  

Osalejad pidid osalema kahekümnes veebiseminaris, lisaks korraldati 2023. aasta märtsis  Viljandi lähistel koolitus, mis tõi kokku osalejaid Afganistanist, Albaaniast, Kanadast, Gruusiast, Saksamaalt, Kreekast, Indoneesiast, Mehhikost, Montenegrost, Filipiinidelt, Rumeeniast ja Hollandist. Koolituse käigus said osalejad uusi teadmisi Eesti e-demokraatia ja kodanikuühiskonna arengust ning vahetasid ideid ja praktikaid, et toetada oma koduriigi demokraatia arengut.

Mida osalejad Demokraatia Kaitsjate Kiirendi programmi käigus õppisid?

Esiteks muutus nende arusaam demokraatiast.

"Osalejad märkisid, et nende arusaam demokraatiast äratati ellu, kui neid julgustati küsima faktide ja normide kohta. Näiteks ei ole inimeste erinev kohtlemine sünnipäraselt õiglane fakt, vaid pigem norm. Demokraatlikud süsteemid on vastuvõtlikud valeinfole – see ei ole fakt, vaid norm. Norme saab muuta," selgitas Demokraatia Kaitsjate Kiirendi koordinaator Sara Sinha.

Osalejad tõid välja, et keerulised ja "nurjatud" probleemid muutusid vähem hirmuäratavaks, kuna programm õpetas neile neid süstemaatilisel viisil väiksemateks etappideks jaotama. Lisaks õppisid osalejad kriitilist mõtlemist.

"Sageli ei ole projekti mõju nähtav aastaid ja mõnikord isegi osalejate eluajal. See võib olla projekti meeskonna jaoks väga demotiveeriv, sest meeskond üritab sageli leida tasakaalu eestkoste töö, õpingute või perekonnaliikmete eest hoolitsemise vahel. Seetõttu aitas programm osalejatel seada reaalselt saavutatavaid eesmärke, mis võimaldasid neil siiski loominguliselt töötada projekti mõjuga, kasutades selliseid vahendeid nagu muutuste teooria," selgitas Sinha.

Kümnekuulise programmi tulemusena algatasid osalejad koos Citizen OS-iga Demokraatia Kaitsjate Võrgustiku – osalusvõrgustiku Citizen OS-i partneritele, vilistlastele ja sarnaselt mõtlevatele aktivistidele, et suurendada kodanikuühiskonna juhtide võimekust ja parandada rahvusvahelist koostööd. Võrgustik on avatud aktivistidele ja organisatsioonidele teadmiste vahetamiseks ja ühisettevõtmiste koordineerimiseks. Loe võrgustiku kohta rohkem siit.


Demokraatia Kaitsjate Kiirendi projekt rahastati Citizen OS Foundationi ja Aktiivsete Kodanike Fondi poolt, mida vahendab Eestis Avatud Eesti Fond koostöös Eesti Vabaühenduste Liiduga.

Fotod: Meelika Hirmo, Citizen OS

Citizen OS – Empowering Change & Defending Democracy


Video käivitamisel laetakse väline meedia ja YouTube'i privaatsuseeskirjad kohalduvad