Päevakajaline

PRESSITEADE. Eesti kodanikuühendused saavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest 2 miljonit eurot lisaraha

Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini vahelise Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandumite muudatused, millega suunatakse kokku 2 063 000 eurot reservivahendeid Aktiivsete Kodanike Fondile. Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Mullu novembris esitas Riigi Tugiteenuste Keskus toetusmehhanismi riikliku kontaktasutusena doonoritele ametliku ettepaneku memorandumis ette nähtud reservi vahendite suunamiseks Aktiivsete Kodanike Fondile. See lisandub 4 eurole miljonile, mida aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda.

„Aktiivsete Kodanike Fondi häid edusamme ja asjakohasust Eestis peegeldab nii kontaktasutuse ettepanek kui ka doonorite nõusolek eraldada kogu reserv nii EMP kui ka Norra toetustest Eesti kodanikuühiskonna toetamiseks. Oleme kindlad, et lisaraha kasutatakse hästi ja ootame uute projektide elluviimist, mida nüüd toetada saame,” ütles EMP ja Norra finantsmehhanismide kantselei üksuse juht Frode Dal Fjeldavli.

„Seoses hasartmängumaksu laekumise kokkukuivamisega koroonatingimustes sattus löögi alla meie tublide kodanikuühenduste rahastamine. Ometi on just nüüd, kus demokraatia on teravalt proovile pandud, kodanikuühenduste roll suurem kui varem, sellest oma ettepanekut tehes ka lähtusime,“ ütles Martin Karro, Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja ja kontaktasutuse juht.

Aktiivsete Kodanike Fondi toetuste senine rakendamine on olnud edukas. Vaatamata COVID-19-le on rakendamise ajakava järgitud, läbi on viidud kolm taotlusvooru (mais 2019; oktoobris 2019; oktoobris 2020), projektid on välja valitud ja lepingud sõlmitud, kokku on taotlusvoorudest toetatud 52 projekti.

„Kolmes taotlusvoorus saadaolev toetuse kogusumma oli 2 575 225 eurot, kuid taotletud kogusumma oli 9 744 961, mis on peaaegu neli korda rohkem kui fondil vahendeid. Numbrid viitavad taotlejate suurele nõudlusele, kuna rahastada saime paraku ainult 26% taotlustest. Reservist eraldatud 2 miljonit lisaeurot võimaldavad kodanikuühendustele täiendavalt õla alla panna,“ rõõmustas Karro.

Aktiivsete Kodanike Fondi reservfondist saavad toetust Eesti kodanikuühendused, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuteadlikkuse tugevdamine, haavatavate gruppide võimestamine ning samuti inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seismine.

"EMP majanduspiirkonna toetusi on alati iseloomustanud hea läbimõeldus ja pikaajalised eesmärgid, seetõttu on Aktiivsete Kodanike Fondi täiendav tugi vabakonna vajadusi arvestades äärmiselt tänuväärne," ütles Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendava Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. “Tulemas on kaks taotlusvooru, nendest üks on mõeldud keskmise suurusega ja suurprojektidele. Teine voor puudutab tegevustoetusi ennast juba tõestanud vabaühendustele. Selle vooru üheks eesmärgiks on muuhulgas anda tõuge arenguhüppeks, et need ühendused saaksid kasvada tõeliselt mõjukateks huvikaitseorganisatsioonideks," märkis Hellam.

Eesti Vabariigi, Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2014–2021 reguleerivad vastastikuse mõistmise memorandumid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/teised-programmid/euroopa-majanduspiirkonna-ja-norra-toetused#oigusaktid

Lisainfo Aktiivsete Kodanike Fondi kohta: https://acf.ee/programmist ja toetust saanud projektidest: https://acf.ee/toetatud-projektid

Lisainfo:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
mall@oef.org.ee 
+372 50 18727

Pressikontakt:
Mari Roonemaa
Kommunikatsioonijuht
Avatud Eesti Fond
Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn, Estonia
Tel: +372 5645 4598