Päevakajaline

Tule ja kandideeri Aktiivsete Kodanike Päevadele Oslos!

10.-11.septembril 2019.a. toimuvad Oslos Aktiivsete Kodanike Päevad (Active Citizens Days), mis seekord on pühendatud kodanikuharidusele, täpsemalt kodaniku- ja demokraatiaharidusele ning inimõiguste haridusele. Ürituse korraldab EMP toetuste partnerorganisatsioon Norra Helsingi Komitee koostöös Aktiivsete kodanike fondide operaatoritega Bulgaariast, Slovakkiast ja Tšehhist.

Aktiivsete Kodanike Päevade eesmärk on anda võimalus abisaajariikide[1] ja Norra kodanikuharidusega tegelevatel ühendustel kokku saada ning arutleda ühiste väljakutsete üle, samuti panna alus võimalikele koostööprojektidele ja -algatustele. Muuhulgas räägitakse kodanikuharidusest kui võimalusest suurendada sallivust, kaasatust ja osalust ühiskonnas, laiendada arusaamu ja toetust demokraatiale ja õigusriikluse põhimõtetele ning olla vastumürgiks populismile.

Kohtumisel vahetatakse praktilisi kogemusi ning arutletakse konkreetsete juhtumite ja algatuste üle, osalejatel on võimalus luua otsekontakte ja võrgustikke, mille raames edaspidi infot, teadmisi ja kogemusi jagada.

Ürituse teisel päeval on osalejatel võimalus korraldada ise kohtumisi teiste üritusel osalevate organisatsioonide ja inimestega, kellega ollakse huvitatud edasisest koostööst. Samuti saab Norra Helsingi Komitee aidata korraldada kohtumisi teiste Norras asuvate organisatsioonidega, kes üritusel ei osale. Muuhulgas on Norra organisatsioonidest kohal The European Wergeland Center, Arkivet Peace and Human Rights Center, Human Rights Academy, Fundatum, Rafto Foundation ja Falstad Center Foundation.

Antud ürituse raames defineeritakse kodanikuharidusena nii kodaniku- ja demokraatiaharidust (ingl. education for democratic citizenship) kui inimõiguste haridust (ingl. human rights education) vastavalt Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartale. Nimetatud hartas märgitakse, et haridusel on keskne roll Euroopa Nõukogu alusväärtuste – demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete edendamisel, samuti inimõiguste rikkumiste ennetamisel. Hariduses nähakse üha enam kaitset vägivalla, rassismi, äärmusluse, võõraviha, diskrimineerimise ja sallimatuse vastu.

Aktiivsete Kodanike Fond toetab kuni kolme Eesti vabaühenduse[2] esindaja osavõttu nimetatud üritusest tasudes sõidupiletite, majutuse ja päevarahade kulud. Reisikindlustus jääb osalejate enda kanda.

Kandideerimiseks tuleb saata järgmised digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile acf@oef.org.ee hiljemalt 15.juulil 2019.a. kell 23:59 Eesti aja järgi:

  • taotlusvorm osavõtuks ACF-i päevadest Oslos
  • vabaühenduse esindaja (osaleja) ingliskeelne motivatsioonikiri (kuni 600 sõna) koos põhjendusega, miks soovitakse ACF-i päevadel osaleda ja kuidas saadud teadmisi, kogemusi ja kontakte soovitakse edaspidi kasutada
  • vabaühenduse esindaja (osaleja) CV

Tutvu ka Aktiivsete Kodanike Päevade esialgse kavaga. Siit leiab ka täitmiseks taotlusvormi

Lisainfo:
Katrin Enno
Avatud Eesti Fond
Tel 615 5700
katrin@oef.org.ee 

 


[1] Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari

[2] Vabaühendus peab vastama Aktiivsete Kodanike Fondi „Juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele“ p. 5.1 toodud taotleja abikõlblikkuse nõuetele