Päevakajaline

UUS! Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegevustoetustele

Avatud Eesti Fond kuulutab välja EMP ja Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvooru vabaühenduste tegevustoetustele. Tegu on Norra rahastatud reservfondi osaga, mis võimaldab toetada kuni viit Eesti kodanikuühendust kahe aasta vältel.Taotlusvooru mahuks on 500 000 eurot. 

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuteadlikkuse tugevdamine ning samuti inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seismine.

Edukas taotleja on vähemalt 5 aastat tegutsenud vabaühendus, kellel peab olema ka mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, mis sisaldab huvikaitsetegevusi. Lisaks peab taotleja keskmine sissetulek viimasel kahel aastal jääma vahemikku 100 000-500 000 eurot. 

Kandideerimiseks loe tegevustoetuste vooru juhiseid taotlejatele ja projektide elluviijatele. 

Loe lisaks ka pressiteadet. 

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee   
+372 555 63 398