Päevakajaline

ACF-i viimasesse taotlusvooru laekus õigeaegselt 62 taotlust

Lõppenud on Aktiivsete Kodanike Fondi (ACF) viimane, vabaühenduste väikeprojektidele suunatud taotlusvoor, kuhu laekus õigeaegselt kokku 62 taotlust. Valdkonniti jaotusid laekunud taotlused järgmiselt: kohalikul tasandil tegutsev ühendus 20 taotlust; üleriigiliselt tegutsev ühendus 45 taotlust; demokraatia 32 taotlust; inimõiguste valdkond 1 taoltus; keskkond ja kliimamuutused 8 taotlust; sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald 7 taotlust; sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus 17 taotlust. Taotletav kogusumma oli kokku 1 181 982,55 eurot. 

Taotlusvooru eesmärk oli vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Taotlusvooru eelarve on EUR 329 860, millest EUR 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja EUR 100 000  kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele. 

Valikuprotsess võtab aega umbkaudu kaks kuud. 

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko,
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
e-post: ksenia@oef.org.ee  
telefon: +372 555 63 398