Päevakajaline

Aktiivsete Kodanike Fondi viimase taotlusvooru toetusesaajad on selgunud

Kuulutasime oktoobris välja Aktiivsete Kodanike Fondi viimase, järjekorras seitsmenda taotlusvooru, mis oli suunatud Eesti vabaühenduste väikeprojektidele ning mille eesmärk oli vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve oli 329 860 eurot, millest 229 860 eurot oli mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja 100 000 eurot kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele. 

Toetus oli mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. 

Kokku laekus õigeaegselt 62 taotlust. Valdkonniti jaotusid laekunud taotlused järgmiselt: kohalikul tasandil tegutsev ühendus 20 taotlust; üleriigiliselt tegutsev ühendus 45 taotlust; demokraatia 32 taotlust; inimõiguste valdkond 1 taotlus; keskkond ja kliimamuutused 8 taotlust; sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald 7 taotlust; sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus 17 taotlust. Taotletav kogusumma oli kokku 1 181 982,55 eurot. 

Aktiivsete Kodanike Fondi viimase vooru käigus osutusid edukaks kokku 17 projekti. Näiteks otsustati toetada DD Sihtasutust nende professionaalse koolitusvõimekuse arendamisel, Eesti Keskkonnahariduse Ühingut huvikaitsevõimekuse suurendamist ja MTÜ Loomus projekti loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamist. Kõik toetusesaajad koos projektide lühitutvustusega on leitavad ACF-i kodulehelt. 

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam sõnul on Eesti vabaühenduste maastik muutunud viimaste aastate jooksul üha mitmekesisemaks ning tegusamaks. "Aktiivsete Kodanike Fondi töö läbiviijatena oleme Avatud Eesti Fondis tõdenud, et erinevad seltsid, ühingud ja liidud on oluliseks omaalgatuse ja demokraatlike väärtuste kasvulavaks ning sellistena ühiskonna tugevuse ja avatuse tugisambaks. EEA ja Norra kodanikuühiskonna toetusprogramm on selleks korraks läbi, aga loodame, et Eesti riik kasvatab  oma toetust vabakonnale samasuguse pühendumuse ja tõsidusega nagu seda on teinud  Aktiivsete Kodanike Fondi  näitel Norra, Lichtenstein ja Island."

Palju õnne edukatele taotlejatele ning täname kõiki, kes enda projektitaotluse esitasid! Ühtlasi anname ka teada, et tegemist oli Aktiivsete Kodanike Fondi viimase taotlusvooruga ning antud programmi raames enam uusi avalikke taotlusvoore ei tule. Jätkuvalt on võimalik toetust taotleda kahepoolsete suhete arendamiseks.