Päevakajaline

PRESSITEADE. Eesti vabakonna uusi algatusi toetatakse 1,25 miljoni euroga

Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) kolmandast taotlusvoorust said rahastuse Eesti vabaühenduste 20 uut algatust. Toetati üheksat demokraatliku kultuuri ja kodanikuteadlikkuse tugevdamisega seotud projekti, kuut inimõiguste ja võrdse kohtlemise edendamisega tegelevat algatust ning viis projekti hakkab tegelema haavatavate rühmade mõjujõu suurendamisega. Uusi algatusi toetati 1,25 miljoni euroga, taotlusi esitati summas 4,79 miljonit eurot. 

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Eestis Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Valik tehti kokku konkursile saabunud 77 projektitaotluse seast. Kõigi uute algatuste elluviijad koos toetussummade ja täpsete projektikirjeldustega leiate Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehelt. 

 "Avatud Eesti Fondil on väga pikk kogemus Eesti vabaühendustega töötamisel, tervelt 30 aastat. Seda enam on hea meel, et selles voorus 20-st toetust saanud ühendusest on meil varasemaid kokkupuuteid ainult seitsmega. Tuntavalt on juurde tulnud uusi tugevaid, heade ideede ja selgete eesmärkidega vabaühendusi, kelle töö vilju saame loodetavasti ühiskonnas positiivselt tunda juba lähemate aastate jooksul," märkis AEFi juhataja Mall Hellam.

Eelmisel aastal toimunud sama taotlusvooruga võrreldes laekus konkursile 19 taotlust rohkem. Projektide kestuseks on 18-24 kuud ning toetussummad varieeruvad 30 000-60 000 euro vahel keskmise suurusega projektidele ning suurprojektide puhul 80 000-100 000 euroni.

Lisaks lõppenud taotlusvoorule korraldatakse Aktiivsete Kodanike Fondi raames veel 2 avatud taotlusvooru. Järgmine voor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks mõeldud projektidele kuulutatakse välja juba tänavu hiliskevadel. Väikeprojektidele mõeldud taotlusvooru toetussummad jäävad vahemikku 10 000-20 000 eurot ning nende kestuseks on 18 kuud. Aastatel 2019-2023 toetab ACF Eesti vabakonda kokku 3,3 miljoni euroga.

Kogu täiendava info Aktiivsete Kodanike Fondi elluviimise kohta Eestis leiab kodulehelt www.acf.ee. Lisaks Eestile viiakse Euroopa Majanduspiirikonna toetustest rahastatud programmi ellu veel 15 Euroopa riigis.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
ACFi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee    
+372 555 63 398