Liigu peamenüüsse Liigu sisu algusesse

Lähenemas on Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvooru tähtaeg

03.12.2020

Viimaseid päevi on käimas ACFi taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele!

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. detsember 2020.a. kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Kui sul on tekkinud hea idee ja partnerid, siis on viimane aeg härjal sarvist haarata ja kibekiirelt projektitaotlusele keskenduda. Tutvu põhjalikumalt taotlusvooru kuulutusega!

Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest*:

  • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
  • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
  • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
  • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
  • keskkond ja kliimamuutused.

* Täpsemad tingimused, millistele projektidele mis tulemusvaldkonna all saab toetust taotleda on kirjas Aktiivsete Kodanike Fondi juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele.

NB! Seoses COVID-19 pandeemiast tulenevate piirangute ja ebakindlusega on antud taotlusvoorus toetuse määr kuni 95% projekti abikõlblikest kuludest ning kaasfinantseering on lubatud teha 100% ulatuses mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis.
Kaasfinantseering võib olla ka rahaline, aga ei ole nõutav.

Kogu praktiline info, juhised ning taotlusvormid asuvad ACFi kodulehel https://acf.ee/taotlusvoorud alajaotuses.

Küsimuste korral pöördu ACFi programmi koordinaatori Ksenia Gutnitšenko poole telefonil + 372 555 63 398 või meiliaadressil ksenia@oef.org.ee 

 

ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Liigu peamenüüsse Liigu lehe päisesse